تبلیغات
 ❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥ - #

❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥


هیـــسـ ... دیــگه حســش نیســــ ツ

#
<a href=

<a href=آپلود عکس

گاهی اوقات باید خیانت کرد تا ارزش صداقت

برای کسی ک تفاوت میان این دو را درک نمی کند ، مشخص شود !

گاهی باید نبخشید کسی را ک بارها او را بخشیدی و نفهمید ،

تا این بار در آرزوی بخشش تو باشد!

گاهی نباید صبر کرد باید رها و کرد و رفت تا بدانند ک اگر ماندی ...

رفتن را بلد بوده ای !

گاهی بر سر کارهایی ک برای دیگران انجام می دهی باید منت گذاشت

تا آنرا کم اهمیت ندانند !

گاهی باید بد بود برای کسی ک فرقِ خوب بودنت را نمی داند !

و گاهی باید ب آدمها از دست دادن را متذکر شد !

آدمها همیشه نمی مانند یکجا در را باز می کنند و برای همیشه می روند !

<a href=آپلود عکس