تبلیغات
 ❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥ - ❥❥ لحظه های عذاب آور تنهایی من ❥❥

❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥


هیـــسـ ... دیــگه حســش نیســــ ツ

<a href=

بعضے وقتا مجبورے تو فضاے بغضت بـפֿـنـבے …


בلت بگیره ولے בلگیرے نـڪنے … 


شاڪے بشے ولے شـڪایت نـڪنے … 


گریـہ ڪنے اما نزارے اشـڪات پیـבا بشن … 


פֿـیلے چیزارو ببینے ولے نـבیـבش بگیرے … 


פֿـیلے ها בلتو بشـڪنن و تو فقط سـڪوت ڪنے …¤¤¤

گاه جلوے آیـــــنه مــے ایستـــم... 

خودم را در آن می بـینـم ... 

دســت روے شانـه هایــش مــے گذارم 

و مے گویــم: . . . . چه تحملــے دارد ... دلــت ...

 
<a href=


مـن و تـو از همان روز اول،

محکوم به از دست دادن بودیم!

تـو، همان یک ذره احسـاسـت را…

و مـن…

تمـام زنـدگـی ام را!...
♥:(♥