تبلیغات
 ❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥ - ¤

❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥


هیـــسـ ... دیــگه حســش نیســــ ツ

<a href=+تمــــــــام روزهایی که ...سرگرمیــــت بودم ؛زندگی ام بـــــودی !!!!

++چه تفاوت عمیقی ست بین تنهایی قبل از نبودنت و تنهایی بعد از نبودنت...........!