تبلیغات
 ❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥ - چالش

❥ احسـ ــاسی از جنـس یـ ـــخ ❥


هیـــسـ ... دیــگه حســش نیســــ ツ

<a href=

چالش حقیقت نویسندگان(اجباری)

نام : я_яσσнσℓαмιηι
روز و ماہ و سال تولدت: 30 فروردین 80

 یڪے از خصوصیات اخلاقے خوبت:  صبور و ساکت و آرومم
یڪے از خصوصیا اخلاقے بدت: نمیتونم یه چیزی رو رک و پوسکنه به طرف مقابل بزنم و همش سر درگمم_ کمی ساده و زودباور

اولین رمانے ڪہ خوندی: بازگشت به خوشبختی از فهیمه رحیمی عزیز
آخرین رمانے ڪہ خوندی: یه روز پیش بود

مجردے یا متاهل: مجرد

چہ اهنگ هایے دوست داری: آروم و غمگین

رشتہ تحصیلت: هنوز مشخص نیست

بدترین حس دنیا اینه که: مجبور باشی از چیزهایی که دوستشون داری به راحتی بگذری!

خوبترین حس دنیا اینه که: خوشبخت و بی دردسر باشی*
از دیگران تعریف بشنوی* از ته دل بی دغدغه بخندی*

 از ڪدوم نویسندہ بدت میاد: متاسفانه خیلیا 

از ڪدوم نویسندہ خوشت میاد: الان حضور ذهن ندارم اما خیلی زیادن( فهیمه رحیمی، هماپوراصفهانی،مهسان خزایی،شهلاخودی زاده،پگاه مرادی،فرشته تات شهدوست)

 بهترین رمان هایے ڪہ خوندی: رمان های هماپوراصفهانی_ رمان کی گفته من شیطونم؟_ رمان بادیگارد_رمان الهه شرقی_رمان فرق بین من و اون_رمان عشق یوسف_رمان تکیه گاهم باش_رمان تقلب_رمان الماس تلخ_رمان مرگ مزمن_ رمان رویای من_رمان تچرا_

اسم رمان هایے ڪہ تا الان نوشتی: فراترازانتظار _ فراترازیک عشق_
فعلی درحال تایپ:tell me   (تل می=به من بگو)

ڪدوم شخصیت هاے رمانتو دوست داشتی: اکثرا همشون

 ڪدوم رو نداشتی: فربد_آیرین_سولگی

آرامشو تو چہ ڪار و چہ چیزے پیدا میڪنی: نوشتن،گریه، آهنگ
چہ چیزے حالتو بد میڪنه: تظاهر،دورنگی، دروغ

 ژانر محبوبت: عاشقانه،پلیسی،طنز،خفن 

نوشتن رو از ڪے شروع ڪردی: سال93

آرزوت: آرزو رو که نمیشه به زبون آورد :)

<a href=